Wie is wie

Ons team

Schoolbestuur

De inrichtende macht vzw “Schoolcomité Basisschool De Linde Achterbroek vzw” bestuurt de school. Ze benoemt de leerkrachten, staat in voor de organisatie van het onderwijs in onze parochie en onderhoudt de contacten met de overheid.

Schoolgemeenschap

Onze school vormt samen met de 3 andere vrije basisscholen van Kalmthout een schoolgemeenschap. In de schoolgemeenschap VBK zijn aangesloten : basisscholen Zonnekind , St.Jozef –Heide, “Den heuvel” en onze school. Vanuit de schoolgemeenschap is er een veiligheidscoördinator aangesteld.

Het schoolteam

In onze school wordt uw kind opgevangen en gevolgd door een team van leerkrachten. Naast de verscheidene klastitularissen telt onze school een directeur, zorgcoördinator, leerkracht bewegingsopvoeding, zorgleerkrachten, ICT-coördinator en kinderverzorgster. Allen spannen zich in om het onderwijs zo doeltreffend mogelijk te maken.

Ouderraad

Onze ouderraad kreeg de naam GROOT VOOR KLEIN. 
Iedere ouder die op onze school een kind heeft maakt automatisch deel uit van de ouderraad.

Met een groep vrijwilligers komen wij 1 maal per maand samen om het schoolgebeuren en de activiteiten die we organiseren te bespreken. Hierbij is iemand van de leerkrachten of directeur aanwezig.

Doordat we enkele activiteiten organiseren en verschillende klusjes opknappen in de school zijn we steeds op zoek naar ouders die een helpende hand willen toesteken.
Bij voldoende interesse voor een bepaald onderwerp wordt er een avond georganiseerd voor de ouders: bijv. pesten,…….

De school heeft uiteraard een budget, maar dat niet is altijd voldoende om de gebouwen te financieren of extra materiaal te kopen.
Daarom organiseren we onze activiteiten om dat beetje extra geld binnen te brengen.

Lees meer

GELDACTIES

-toneel of kerstmarkt
– familiedag
Met de opbrengst van deze geldacties wordt samen met het schoolbestuur en directie besproken waar er nood aan is vb schoolmeubillair, speeltuigen, multimedia,……

ACTIVITEITEN VOOR DE KINDEREN

Gemachtigde opzichters: kinderen veilig naar school
-We helpen de Sint een handje
-Met carnaval krijgen alle kinderen pannenkoeken.
-We zorgen mee voor de paaseitjes.
-De tussendoortjes voor openluchtklassen nemen we voor onze rekening
-Letterkoekjes voor de verjaardagen
-Voor 5 de en 6 de leerjaar wordt elke 2 jaar een spreker gevraagd voor het onderwerp leren-leren

ACTIVITEITEN VOOR DE SCHOOL

-Klusjesdagen : naargelang de vraag van de school
-Onderhoud tuin en gras afrijden
-We zorgen voor een helpende hand bij schoolactiviteiten.

Uiteraard vind je dit allemaal interessant, maar…je hebt zo weinig tijd. Dat probleem hebben de meesten onder ons, maar als iedereen een beetje helpt komen we al heel ver. Je bent altijd van harte welkom in ons groepje, heb je iets minder tijd, of ligt je dit niet dan kan je je naam op de helperslijst zetten tijdens de info-avond of steeds een mail sturen naar de ouderraad ( ouderraad@vbs-delinde.be ). Hebben we hulp nodig bij een activiteit dan contacteren wij je.
Je kiest gewoon wat je interesseert of wat in je agenda past.

Brochure ouderraad 2017-18

CLB ( centrum LeerlingBegeleiding)

In de kleuterschool worden kleuters intensief gevolgd met het oog op het vroeg opsporen van eventuele problemen. Op deze manier kan er op tijd bijgestuurd worden.
Ook in de andere klassen wordt er nauw samengewerkt met het CLB wanneer er onverwacht problemen opduiken.
Het CLB staat ook in voor de preventieve gezondheidszorg.
In alle gevallen waarin beroep wordt gedaan op het CLB, worden de ouders geraadpleegd. Alle onderzoeken en observaties of tests, worden met de leerkrachten en de ouders besproken.
Indien nodig kan er op het einde van de 6de klas door het CLB een test afgenomen worden om advies te geven naar het volgend schooljaar toe.

Lees meer

De opdrachten van het CLB op het vlak van de preventieve gezondheidszorg.
De algemene medische onderzoeken en de gerichte medische onderzoeken, evenals het toezicht op besmettelijke ziekten, behoren tot de verplichte begeleidingen kan alleen verzet aantekenen tegen de uitvoerder, niet tegen de uitvoering ervan.

Vrij Centrum Leerlingbegeleiding
Antwerpen Voor-en Noorderkempen
Nieuwstraat 67
2910   Essen
Tel. : 03.667.28.28
E-mail :   essen@vclbvnk.be
Website : www.vclbvnk.be