‘Elk kind is in zekere mate een genie en elk genie is in zekere mate een kind’ (Arthur Schopenhauer’) 🥰