Onze school

Reeds zo vele keren gingen wij poort in en poort uit. Een kind stapt vanuit zijn vertrouwde wereldje onze schoolpoort binnen. Als school willen wij dan ook een veilige haven zijn waar kinderen zich echt thuis en geborgen voelen. Hierbij staan de leerkrachten en directie als begeleiders klaar om samen met de kinderen en ouders op pad te gaan. Vanuit een christelijke inspiratie ijveren wij voor waardering van ieder kind. Hart, hoofd en handen worden gevormd zodat ieder naar eigen kunnen zich verder kan ontwikkelen. Onze schoolpoort is niet alleen een afsluiting die bescherming biedt maar is tevens een toegangsdeur naar het verdere leven. Als school willen we open staan en voeling houden met de wereld rondom ons. We willen onze kinderen een stuk begeleiden in hun menswording.