Algemeen over De Linde Achterbroek

In onze school is uw kind méér dan “zomaar” een leerling. Daarom wil onze school helpen
meer mens te worden. We stellen uw kind centraal. De directie en personeelsleden zijn de
dragers van het christelijk opvoedings- en vormingsproject.

De kleuterleidsters scheppen voor uw kleuters een huiselijke sfeer en laten hen nog
echt “kleuter” zijn. In het lager onderwijs worden de lessen aantrekkelijk en waardevol
gemaakt, zodat uw kind alles meekrijgt om zijn verdere studies aan te kunnen.
Het schoolbestuur (aangesteld namens de kerkgemeenschap), de directie en de personeelsleden,
willen samen met de ouders, elk vanuit hun eigen verantwoordelijkheid,meewerken aan
onze schoolgemeenschap.

Vanuit deze verantwoordelijkheid is iedereen bij het onderwijs-gebeuren betrokken
en bouwen we zo samen aan onze school.

1. Dagindeling

De schoolpoort gaat open om 8.30 u. en 12.45 u.. Wij drukken erop stipt te
zijn !!

De activiteiten lopen van: 8.45 u. tot 11.50 u. en van 13.00 u. tot 15.45 u.
Speeltijden van : 10.25 u. tot 10.40 u. 14.40 u. tot 14.55 u.
Vrijdagnamiddag: eindigt de schoolweek om 15.00 u.

2. Voor- en nabewaking


Er is voor- en nabewaking voorzien in de hoofdvestigingsplaats door Stekelbees.
De voorbewaking kan alle dagen vanaf 7u 's morgens en na schooltijd tot 19 u.
Ook op schoolvrije dagen zal er opvang voorzien worden.
Gewoon tarief
Voor- en naschoolse opvang:         € 0,96 per begonnen half uur.
Woensdagnamiddag:                      € 0,96 per begonnen half uur.
                                                      € 7,00 voor een halve dag (van 3 tot 5u59 uur)
                                                      € 13,88 voor een hele dag (vanaf 6 uur)

Schoolvrije- en vakantiedagen:      € 4,65 voor een derde dag (tot en met 2u59)
                                                      € 7,00 euro voor een halve dag (vanaf 3u tot en met 5u59)
                                                      € 13,88 voor een hele dag (vanaf 6 uur)

Tijdens vakanties kan enkel voor- en naopvang voor speelpleinen, sportkampen, ... per begonnen half uur aangerekend worden.

Tussendoortjes bij Stekelbees
We verrekenen de tussendoortjes aan 0,45 euro per stuk. Op uw factuur vindt u een totaal bedrag voor het aantal tussendoortjes dat uw kind(eren) nam(en).
Telefoonnr locatie Achterbroek tijdens opvang : 0479/36.00.48

Contactpersoon : Cindy de Rijke 03/666.38.22 - Lkkalmthout@landelijkekinderopvang.be

3. Onkostennota

Alle onkosten zoals middagdrank, zwemmen, foto's, tijdschriften, uitstappen,... worden u
tweemaandelijks op een rekening met overschrijving aangeboden.
De kinderen brengen in principe geen geld mee naar school !